Z jakich krajów są obcokrajowcy?

Renndu músinni yfir heimskortið til að sjá hvaðan innflytjendur á Íslandi eru. Upplýsingar miðast við febrúar 2015
Algengt er að börnum af erlendum uppruna hér á landi líði verr en öðrum jafnöldrum.

Þau segjast eiga færri vini, þau eru líklegri til að vera skilin útundan og að verða fyrir stríðni.
„Mér var misboðið... ég var uppgefinn... ég var niðurlægður... einmana... einangraður... ég varð fyrir vonbrigðum... ég fann fyrir stressi... kvíða... óréttlæti... óöryggi... ég grét... mér fannst ég niðurlægð... auðmýkt.“ Þetta er meðal þeirra tilfinninga sem vakna með fólki sem verður fyrir fordómum.
Á fyrsta árinu sem Rauði krossinn sinnti réttindagæslu fyrir umsækjendur um alþjóðlega vernd (hælisleitendur) sóttu 220 manns um vernd.
Meirihluti fólks af erlendum uppruna hér á landi upplifir reglulega virðingaleysi, mismunun og dulda fordóma sem vekja með þeim afar sárar og neikvæðar tilfinningar.

Sytuacja wygląda nieźle.

Czy możesz poprawić swoje zachowanie w stosunku do osób obcego pochodzenia? To bardzo proste!

Bądź miły/a…


Co znaczy, że ktoś jest uchodźcą lub starającym się o azyl?

Jak podaje Konwencja Dotycząca Statutu Uchodźcy, uchodźcą jest osoba, która przebywa poza swoją ojczyzą i nie może do niej powrócić, gdyż “posiada uzasadnioną obawę przed prześladowaniem”. Pierwsi uchodźcy, którzy przybyli na Islandię pochodzili z Węgier. Były to 52 osoby, które dotarły tutaj w Wigilję 1956 roku.

Później przybyło wiele grup z różnych krajów. Są to tak zwani uchodźcy z limitu, którym rząd proponuje osiedlenie się w kraju. We wszystkich przypadkach Biuro ds. Uchodźców przy Organizacji Narodów Zjednoczonych przyznało im status uchodźcy.

Osoby, które przybywają na Islandię i proszą o azyl bez wcześniejszego przyznania statusu uchodźcy przez Biuro ds. Uchodźców, nazywani są poszukującymi azylu. Zgodnie z Konwencja Dotycząca Statutu Uchodźcy rząd zobowiązany jest do przyjęcia podania i określenia, czy dana osoba ma prawo do azylu i udzielenie go jej jeśli je ma.

Dalsze informacje na temat liczby uchodźców na Islandii można znaleźć tutaj.

Heimildir

1717
Alltaf opinn – Alveg ókeypis – Algjör trúnaður

Czy życie jest ciężkie?

Telefon zaufania Czerwonego Krzyża działa

15%

Test

Pytanie / 14

Loka