O kampanii

Czerwony Krzyż w Islandii zachęca rodaków do okazywania szacunku współmieszkańcom niezależnie od ich pochodzenia. W Islandii mieszka około 320.000 ludzi, z których około 30.000 czyli 10% to osoby pochodzenia obcego. W ostatnich latach dochodziły głosy o tym, że ludzie są dyskryminowani ze względu na narodowość, na przykład w sprawach zatrudnienia i poszukiwania mieszkania. To może mieć poważne konsekwencje dla całego społeczeństwa.

Czerwony Krzyż postanowił więc zwrócić uwagę na ten problem organizując dwuletnią kampanię. Jej celem jest zachęcenie ludzi do samooceny, zastanowienia się, w jaki sposób traktują ludzi obcego pochodzenia mających inną karnację lub religię i zastanowienia się czy powinni bardziej się postarać.

Niniejsza strona jest częścią tej kampanii i wszelkie materiały powstałe w ciągu najbliższych dwóch lat w związku z tą sprawą będą dostępne na tejże stronie. Chodzi o to, by nasz przekaz dotarł do ludzi różnymi drogami, poprzez społeczeństwo, media, teatr, tu wymieniamy tylko niektóre z nich.

W zakresie pomocy prawnej prowadzonej przez Czerwony Krzyż będą organizowane kursy dla firm oraz osób prywatnych informujące o sposobach uniknięcia świadomej i nieświadomej dyskryminacji.

Kampania rozpoczyna się w marcu 2015 otwarciem niniejszej strony i konferencją organizowaną przy współpracy z Biurem Europejskim, Islandzkim Biurem Praw Człowieka oraz innymi instytucjami.

Dziesięć procent mieszkańców jest pochodzenia obcego i wszyscy powinni tak samo korzystać z praw człowieka. Dla tego Czerwony Krzyż w Islandii mówi: Bądź miły/a!

1717
Alltaf opinn – Alveg ókeypis – Algjör trúnaður

Czy życie jest ciężkie?

Telefon zaufania Czerwonego Krzyża działa

15%

Test

Pytanie / 14

Loka